Veřejná zakázka: Reparametrizace a optimalizace SIEM řešení MZE 2022+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17485
Systémové číslo: P22V00001109
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-046755
Datum zahájení: 14.11.2022
Nabídku podat do: 21.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Reparametrizace a optimalizace SIEM řešení MZE 2022+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je plnění sestávající se ze zajištění reparametrizačních a optimalizačních prací se zaměřením na integraci stávajících i nově zaváděných informačních systémů a dalších rozvojových činností v řešení pro správu bezpečnostních incidentů a událostí (SIEM). Systém je provozovaný na platformě ArcSight.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu pěti (5) let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 262 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy