Veřejná zakázka: Pořízení a provoz IS pro správu prostorových dat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17738
Systémové číslo: P23V00000085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-008119
Datum zahájení: 20.02.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení a provoz IS pro správu prostorových dat
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Pořízení, integrace, zajištění provozu a rozvoje IS pro správu prostorových dat (dále jen „IS pro správu prostorových dat“ nebo „funkční celek“ nebo „IS AgriGIS“).

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného textu návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, tj. dodávka, nasazení a integrace funkčního celku a zajištění podpory a rozvoje, činí 55 měsíců (tj. nezbytná doba na implementaci 7 měsíců a 48 měsíců poskytování služeb podpory a rozvoje) od data zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 34 927 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku je 31 410 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku je 3 517 000,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 927 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy