Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení a provoz IS pro správu prostorových dat
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je Pořízení, integrace, zajištění provozu a rozvoje IS pro správu prostorových dat (dále jen „IS pro správu prostorových dat“ nebo „funkční celek“ nebo „IS AgriGIS“).

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného textu návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, tj. dodávka, nasazení a integrace funkčního celku a zajištění podpory a rozvoje, činí 55 měsíců (tj. nezbytná doba na implementaci 7 měsíců a 48 měsíců poskytování služeb podpory a rozvoje) od data zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 34 927 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku je 31 410 000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku je 3 517 000,- Kč bez DPH
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.04.2024 10:00
Datum zahájení: 20.02.2024 12:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):