Veřejná zakázka: Kontroly mimoprodukčních funkcí rybníků 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19250
Systémové číslo: P24V00000455
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2024
Nabídku podat do: 30.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kontroly mimoprodukčních funkcí rybníků 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění kontrol na místě na vzorku rybníků, na které bude žádána kompenzace v Žádostech o podporu v Aktivitě 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027 v letech 2024–2026. Kontroly budou probíhat dle Metodiky mimoprodukčních funkcí rybníků.

Vzhledem k tomu, že není dopředu jasné, jaké mimoprodukční funkce (MF) bude nutné kontrolovat na rybnících v podaných Žádostech o podporu, tak jsou jednotlivé druhy kontrol rozděleny do Dílčích plnění dle druhu kontroly dle Metodiky:
• DP1.1 (1 MF, kontrola 1 x ročně)
• DP1.2 (1 MF, kontrola 2 x ročně)
• DP2.1 (2-4 MF, kontrola 1 x ročně)
• DP2.2 (2-4 MF, kontrola 2 x ročně)
• DP3 (5 a více MF, kontrola 2 x ročně)
• DP4 (mimořádná kontrola při výlovu v odůvodněném případě)

Po ukončení kontrol formálních náležitostí a přijatelnosti u podaných Žádostí o podporu bude poté u vybraného dodavatele objednán jen počet Dílčích plnění (druhů kontrol na jednotlivé mimoprodukční funkce obsahující určitý počet analýz), dle obdržených Žádostí o podporu.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu rámcové smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 674 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán OP Rybářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky