Veřejná zakázka: Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2024–2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18885
Systémové číslo: P24V00000090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-010871
Datum zahájení: 11.03.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2024–2025
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „směrnice“) a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v letech 2024–2025 a bude zahájeno bezprostředně po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor environmentálních podpor PRV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky