Veřejná zakázka: Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Nákup médií

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19270
Systémové číslo: P24V00000475
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-021565
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 12.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Nákup médií
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění plánování a nákupu reklamního prostoru na podporu zvýšení informovanosti spotřebitelů o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb a enviromentálních přínosech sladkovodní akvakultury.

Konkrétně je předmětem veřejné zakázky:

Dílčí plnění č. 1: projektová činnost mediální kampaně, příprava/aktualizace analýzy situace, analýza cílové skupiny na základě disponibilních mediálních a marketingových dat
a zohlednění analýz v mediální strategii, plánu a nákupu mediálního prostoru;
Dílčí plnění č. 2: návrh/aktualizace strategického mediálního plánu, návrh/aktualizace dílčích/detailních mediálních plánů vč. reklamní podpory na sociálních sítích, zpracování technických specifikací a termínů odevzdání podkladů pro všechna média v dílčích mediálních plánech;
Dílčí plnění č. 3: zajištění mediálního nákupu v souladu se schváleným mediálním plánem vč. zajištění průběžné optimalizace mediálního prostoru za účelem zvýšení efektivity mediálního plánu, zajištění měření, průběžného vyhodnocování mediálních kampaní, reportů a závěrečného vyhodnocení.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu rámcové smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán OP Rybářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy