Veřejná zakázka: Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2024+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18727
Systémové číslo: P23V00001071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006340
Datum zahájení: 07.02.2024
Nabídku podat do: 28.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2024+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a dalšího rozvoje informačního systému národních dotací (dále jako „ISND“) na dobu 36 měsíců.

Předmětem veřejné zakázky je
• provádění pravidelných činností nezbytných pro zajištění bezproblémového chodu ISND v souladu se smlouvou stanovenými SLA,
• řešení incidentů a dalších provozních požadavků dle podmínek a parametrů stanovených smlouvou.
• realizace změn a úprav systému na základě požadavků zadavatele.

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena zejména v katalogových listech, které jsou přílohami Závazného textu návrhu smlouvy.
Služby jsou vymezeny jako:
a) Služby paušálně hrazené stálé (pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy, nebo jako
b) Služby výkonově hrazené poskytované na základě požadavků Zadavatele ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 79 501 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy