Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2024+
Odesílatel Hynek Rozkovec
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2024 16:50:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel opravil administrativní chyby v Příloze ZD č. 5 - Celková nabídková cena.


Přílohy
- Oprava administrativní chyby.pdf (172.32 KB)