Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2019 29.07.2019 10:00
Geometrické plány pro vyznačení vodních děl do KN
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 19.08.2019 10:00
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Moravou km 14,895 – 17,825, opevnění koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 07.08.2019 10:00
PS Kostomlaty, oprava fasády provozní budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2019 22.07.2019 09:00
SUV, pick-upy, valníky do 3,5 t
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 30.07.2019 10:00
ŠP Chuderovský potok - výstavba
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 01.08.2019 09:00
Propan pro teplo
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2019 26.07.2019 12:00
Kotojedka, Zdounky, km 11,810 – 12,050, úprava toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2019 29.07.2019 10:00
Dodávka plynového chromatografu GC-MS/MS
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 29.07.2019 09:00
„Nelešovický potok, Nelešovice – rekonstrukce opěrných zdí“
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2019 25.07.2019 10:00
Dodávka a instalace diskového pole a FC přepínačů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2019 24.07.2019 09:30
Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 30.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 30.07.2019 10:00
„Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 30.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4