Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kontejneru s hydraulickou rukou (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2020 17.06.2020 10:00
Sestava kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupól
Státní veterinární ústav Olomouc
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 15.06.2020 13:00
Oprava Bobřího potoka Verneřice - PD DSJ - I. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 08.06.2020 09:00
VD Josefův Důl, oprava komunikace pod BH
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2020 01.06.2020 08:00
Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 24.06.2020 10:00
Výměna nosné konstrukce mostku Na Splavech (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2020 02.06.2020 09:00
Výměna chladících jednotek a modernizace řízení vzduchotechniky v „Pavilonu pokusných zvířat VÚRV“ v.v.i. Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2020 02.06.2020 10:00
PB zeď Ploučnice v Březinách nad mostem (3,900-4,515)
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2020 09.06.2020 09:00
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 04.05.2020 29.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4