Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Vidnávka - Žulová km 13,700 - 14,000 (č.st.3637)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020
Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO
podlimitní Hodnocení 30.03.2020 07.05.2020 10:00
VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331
podlimitní Hodnocení 18.03.2020 21.04.2020 10:00
Vidnávka - Vidnava, V.Kraš, Hukovice, ř.km 1,100 - 7,250 - kosení (č.st.4176)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024
nadlimitní Vyhodnoceno 06.03.2020 11.05.2020 10:00
Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,100-5,200, k.ú. Budišov nad Budišovkou-I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 12.03.2020 10:00
Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500, DPS (č.st.4159)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020
LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930
podlimitní Zadáno 18.02.2020 10.03.2020 10:00
Pština - Třebom km 3,291 - 3,962 (č.st.3795)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020
Podolský potok - Rýmařov km 6,096 - 6,215
podlimitní Zadáno 06.02.2020 27.02.2020 10:00
Užitková vozidla 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 10:00
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
podlimitní Zadáno 20.12.2019 18.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››