Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokumentace pro provádění stavby Loděnice
VZ malého rozsahu Zadáno
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Olše-Louky, sanace důlní činnosti rekonstrukce LB hráze, km 29,042-30,408
VZ malého rozsahu Zadáno
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
VD Šance - převedení extrémních povodní
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 10:00
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881
podlimitní Prokazování kvalifikace 09.01.2019 01.02.2019 09:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
podlimitní Prokazování kvalifikace 04.01.2019 28.01.2019 09:00
VD Sl.Harta - výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým a dosadba nových stromků
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2018
Technické plyny na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 13:00
VD Slezská Harta - oprava domku správců (č.st.4169)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 25.10.2018 10:00
Oldřišovský potok - Sudice km 7,700 - 8,700 (stavbač.3613)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››