Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Technické plyny na rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období 2020-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2019 10.12.2019 13:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 10.12.2019 10:00
Cepové žací lišty OZ 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2019 02.12.2019 10:00
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2019 12.12.2019 10:00
Dodávka na přepravu osob 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2019 29.11.2019 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka systému na diagnostiku sítí založeném na datových tocích – NetFlow (2019) a roční maintenance stávajících sond
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Servery - nákup 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 13.11.2019 10:00
Vypracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodání systému spisové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 15.10.2019 13:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
podlimitní Zadáno 13.09.2019 14.10.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››