Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 20.03.2019 10:00
Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO
podlimitní Hodnocení kvalifikace 22.02.2019 18.03.2019 09:00
Traktor 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 05.03.2019 10:00
VT Olešná, Místek, km 9,540 - rozdělovací objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 25.02.2019 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na rok 2019 (2. opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 11.02.2019 12:00
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2019 28.03.2019 09:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
podlimitní Hodnocení 04.01.2019 22.03.2019 09:00
VD Sl.Harta - výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým a dosadba nových stromků
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2018
VD Slezská Harta - servis a údržba vysokonapěťového frekvenčního měniče na MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Dodání programů a pořadů pro informační centrum VD Šance
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Technické plyny na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››