Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Obytné kontejnery 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 14.12.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na roky 2022-2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2021 30.11.2021 10:00
IDVT 102155541 - Osoblaha km 0,000 - 2,765 (č.st.3797)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2021
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, oprava mostu v km 0,763, stavba č. 3695
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 24.11.2021 09:00
Provedení penetračních testů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 16.11.2021 09:45
Dodávka serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 12.11.2021 10:00
Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS – II.
nadlimitní Vyhodnoceno 02.11.2021 03.12.2021 10:00
Sedlnice - Sedlnice km 3,137 - rekonstrukce odběrného objektu (č.st.4021)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 15.11.2021 10:00
VT Ostravice, Frýdek, Místek, km 24,670, oprava přelivu dřevěného stupně, stavba č. 5217
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 05.11.2021 09:00
MVE Brantice - oprava turbíny (č.st.5199)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období let 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021 02.11.2021 10:00
Opavice(Opawica)-Linhartovy (Lenarcice) hr.znak 99/13, km 10,580 (č.st.5597)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021
Dodávka počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021 01.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››