Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Užitková vozidla 2020
podlimitní Zadávání 29.09.2020
1. část - 1 ks užitkového vozidla pro DaM závodu Opava
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 15.10.2020 13:00
2. část - 1 ks užitkového vozidla pro SSP – VH laboratoře
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2020 15.10.2020 13:00
Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2021-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2020 12.10.2020 10:00
Přírodě blízká protipovodňová ochrana - obec Karlovice, Zadní Ves
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 15.10.2020 10:00
Bílovka - Bílovec km 10,340 - 11,266(č.st.4158)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020
Lužní potok - Jistebník km 0,370 - 2,700 (č.st.3759)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020
VD Sl.Harta, oprava obložení střešní konstrukce (č.st.3772)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020
VN Bílovec, odtěžení sedimentační nádrže (č.st.3761)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020
Dodávka ICT prostředků
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 14.10.2020 10:00
VD Morávka - převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2020 22.10.2020 10:00
Parkoviště ve vnitrobloku
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2020 03.09.2020 10:00
SYSTÉM ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2020 19.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››