Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokumentace pro provádění stavby - Lichnov III
VZ malého rozsahu Zadáno
Dokumentace pro provádění stavby Lichnov V
VZ malého rozsahu Zadáno
Dokumentace pro provádění stavby Loděnice
VZ malého rozsahu Zadáno
Dynamický nákupní systém - Nákup osobních vozidel pro Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadávání VZ 30. 01. 2017 23:59
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08. 04. 2013 08:00
Olše-Louky, sanace důlní činnosti rekonstrukce LB hráze, km 29,042-30,408
VZ malého rozsahu Zadáno
Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016
nadlimitní Zadáno 02. 04. 2015 13:00
„Ostravice Staré Město km 25,650, rekonstrukce spádového stupně“ - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 09. 04. 2013 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05. 02. 2015 09:30
Projektová dokumentace Lutyňka, bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071-5,468, ochrana obce proti velkým vodám
VZ malého rozsahu Zadáno
Projektová dokumentace Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400-16,755
VZ malého rozsahu Zadáno
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Suchá nádrž Lichnov III
podlimitní Zadáno 20. 03. 2015 08:30
Suchá nádrž Lichnov V
podlimitní Zadáno 05. 03. 2015 09:00
1 2 3 4 5 6  ››