Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
podlimitní Hodnocení 13.09.2019 14.10.2019 13:00
VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu, st. č. 4190
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2019 13.09.2019 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa
podlimitní Hodnocení 28.08.2019 24.09.2019 13:00
02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO
podlimitní Hodnocení kvalifikace 23.08.2019 16.09.2019 12:00
Kopřivnička - Kopřivnice km 5,512 - 5,850 (č.st.4112)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2019
VN Pocheň - odbahnění nádrže, č. stavby 3331
podlimitní Hodnocení 08.08.2019 06.09.2019 10:00
Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 - 4,744, stavba č. 5Z08
podlimitní Zadáno 31.07.2019 29.08.2019 10:00
VD Slezská Harta - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732
podlimitní Zadáno 01.07.2019 18.07.2019 10:00
Osobní automobily - manažerská vozidla 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 01.07.2019 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
nadlimitní Hodnocení 31.05.2019 02.07.2019 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 02.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››