Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokumentace pro provádění stavby Loděnice
VZ malého rozsahu Zadáno
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Olše-Louky, sanace důlní činnosti rekonstrukce LB hráze, km 29,042-30,408
VZ malého rozsahu Zadáno
„Ostravice Staré Město km 25,650, rekonstrukce spádového stupně“ - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 09.04.2013 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
VD Šance - převedení extrémních povodní
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 10:00
Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 22.08.2018 10:00
Traktor 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2018 13.07.2018 10:00
VD Baška - rekonstrukce přelivu, č.st. 4142 - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018
SN Markvartovice, rekonstrukce funkčních objektů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2018 03.07.2018 10:00
Žací lišty 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018
Rekalibrace průtokoměrů 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.06.2018 22.06.2018 10:00
RH Kružberk - využití akumulační nádrže pro chov ryb, st. č. 4045
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 02.07.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››