Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Užitková vozidla 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 28.01.2020 10:00
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
podlimitní Příjem nabídek 20.12.2019 18.02.2020 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 2. část Terénní nákladní automobil 6x6 sklápěcí
nadlimitní Příjem nabídek 19.12.2019 17.02.2020 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021 (opakované vyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2019 23.12.2019 09:00
VD Sl.Harta - výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým a dosadba nových stromků (č.st.3771)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 03.01.2020 10:00
Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139
podlimitní Vyhodnoceno 06.12.2019 06.01.2020 12:00
Technické plyny na rok 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2019 10.12.2019 13:00
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)
podlimitní Vyhodnoceno 22.11.2019 12.12.2019 10:00
Dodávka na přepravu osob 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2019 29.11.2019 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025
nadlimitní Hodnocení 13.11.2019 06.01.2020 10:00
Vypracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodání systému spisové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 15.10.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››