Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Traktory 2022
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 08.12.2022 10:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku na rok 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2022 02.12.2022 10:00
Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2023-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 10.10.2022 10:00
Bělá - Adolfovice ř.km 20,985 - 21,710 (č.st.3911)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2022
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
nadlimitní Zadáno 15.09.2022 17.10.2022 10:00
Úprava Bělé km 21,720 - 23,120 (č.st. 3872) a km 24,735 - 25,500 (č.st. 3873)
podlimitní Vyhodnoceno 02.09.2022 20.09.2022 10:00
Odra - jez Jakubčovice km 88,180, oprava nátokového objektu (č.st.5196)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022
Osoblaha - Janov, Petrovice km 29,465 - 32,485 (č.st.3854)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022
VD Žermanice - MVE
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.08.2022
Revitalizace toku Opusta
podlimitní Zadáno 26.08.2022 13.09.2022 10:00
Osoblaha - Bohušov km 7,735 -8,300 (č.st.3853)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022
Lubina - Petřvald, stupeň km 7,675 (č.st.3850)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 02.08.2022 09:00
Hala PZ Bruntál (opakované zadání)
podlimitní Zadáno 14.06.2022 01.07.2022 10:00
Dodávka pamětí RAM pro VMware
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 20.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››