Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 21.04.2020 10:00
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2020 07.04.2020 10:00
Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,100-5,200, k.ú. Budišov nad Budišovkou-I.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2020 12.03.2020 10:00
Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500, DPS (č.st.4159)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020
LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930
podlimitní Hodnocení 18.02.2020 10.03.2020 10:00
Pština - Třebom km 3,291 - 3,962 (č.st.3795)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020
Podolský potok - Rýmařov km 6,096 - 6,215
podlimitní Hodnocení 06.02.2020 27.02.2020 10:00
Užitková vozidla 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 28.01.2020 10:00
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
podlimitní Vyhodnoceno 20.12.2019 18.02.2020 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 2. část Terénní nákladní automobil 6x6 sklápěcí
nadlimitní Vyhodnoceno 19.12.2019 17.02.2020 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021 (opakované vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2019 23.12.2019 09:00
VD Sl.Harta - výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým a dosadba nových stromků (č.st.3771)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 03.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››