Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
Lichnovský potok - Bordovice km 3,996 - 5,831 (č.st.3846)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023
Hukovický potok - Hukovice km 1,360 - 2,563 (č.st.3919)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
Pořízení elektromobilu – Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 06.04.2023 10:00
VD Sl.Harta - GO hradidlových tabulí odběrných oken (č.st.3931)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023
1. část: 2 ks automobilů šestimístných pro VHP Ostrava
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2023 06.04.2023 10:15
2. část: 1 ks automobilu šestimístného pro DaÚ Lučina
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2023 06.04.2023 10:15
Dodávky na přepravu osob 2023 – II.
podlimitní Zadávání 14.03.2023
Úprava Bělé km 23,900 - 24,735 (č.st.5905)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2023 22.03.2023 10:00
Zátoráček - Zátor , most km 2,183 (č.st.3976)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023
POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO VH LABORATOŘE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2023 14.03.2023 10:00
Nákladní automobily – pick-up 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2023 15.03.2023 10:00
Svahový nosič nářadí 2023
podlimitní Zadáno 24.02.2023 14.03.2023 10:00
Úprava DVT 10210410 Hradec - Nová Ves ř. km 0,300-0,600, stavba č. 5884
podlimitní Hodnocení 07.02.2023 10.03.2023 10:00
Speciální rybářské vozidlo 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 17.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››