Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Jez Ráj na Olši km 25,640“ - DSP, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 09.07.2021 10:00
Připojení do infrastruktury CESNET a poskytování internetového připojení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 23.06.2021 09:00
Stupeň Riviera, Ostravice km 25,115
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro účely realizace stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ stavba č. 4074
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 26.04.2021 10:00
Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500 (č.st.4159)
podlimitní Zadáno 07.04.2021 12.05.2021 10:00
Pasportizace a monitoring studní, Opatření na horní Opavě, stavba č.5880
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 23.03.2021 09:00
Projektová dokumentace skladovací haly, Zátor-Loučky, OHO
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021
Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. kategorie v letech 2021-2024
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 20.11.2020 11:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 23.11.2020 10:00
VD Žermanice - MVE, aktualizace DSP+DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020
Technické plyny na období 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 20.11.2020 10:00
Výkon TBD na vybraných vodních dílech II. kategorie v letech 2021-2024
podlimitní Zadáno 13.10.2020 11.11.2020 10:00
Modernizace MVE Šance
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020
Modernizace MVE VD Šance
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››