Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb monitoringu vozidel a pracovních strojů
podlimitní Zadáno 27.06.2017 24.07.2017 10:00
Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st.č. 5885
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017
VD Morávka - převedení extrémních povodní, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 2,3,13 a 16 – projektová dokumentace, stavba č. 3041
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017
Nový řídící systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 10.05.2017 16.10.2017 12:00
Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
VT Ostravice, Lískovec, km 18,645-21,605, výstavba spádových stupňů – projektová dokumentace, stavba č. 4091
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016
Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. a II. kategorie v letech 2017-2020
nadlimitní Zadáno 29.09.2016 21.11.2016 13:30
02.040 Opatření v úseku Zátor - Loučky, aktualizace DUR
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016
Projektová dokumentace Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047
nadlimitní Zadáno 22.03.2016 16.05.2016 09:00
Inženýrská a projektová činnost – příprava realizace stavby „02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015
Projektová dokumentace Revitalizace Ondřejnice km 0,000-2,500, stavba č. 4694
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2015
Opatření v prostoru jezu Kunov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015
Odra, Studénka zprůchodnění jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015
Pojištění vozidel, odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
nadlimitní Zadáno 23.04.2015 15.06.2015 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5