Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace mVE VD Šance, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020
Modernizace MVE VD Šance, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020
Dodání dokumentárního programu Rekonstrukce VD Morávka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 12.06.2020 09:00
Dodávka systému Sophos Central Intercept X Advanced with EDR for Endpoints + Central Intercept X Advanced for Server with EDR - 3 roky Subscription licence. Ochrana proti ransomware, exploitům a pokročilému malware.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 19.06.2020 10:00
VD Baška, převedení extrémních povodní
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020
Dokumentace pro společné povolení pro akci Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, SO08 Zavázení hráze do železničního náspu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020
Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO
podlimitní Zadáno 30.03.2020 07.05.2020 10:00
VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331
podlimitní Zadáno 18.03.2020 21.04.2020 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 18.03.2020 11:00
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 11.05.2020 10:00
Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,100-5,200, k.ú. Budišov nad Budišovkou-I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 12.03.2020 10:00
LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930
podlimitní Zadáno 18.02.2020 10.03.2020 10:00
Podolský potok - Rýmařov km 6,096 - 6,215
podlimitní Zadáno 06.02.2020 27.02.2020 10:00
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
podlimitní Zadáno 20.12.2019 18.02.2020 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021 (opakované vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2019 23.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››