Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000 - 3,633 - 2.Etapa, km 1,881 - 3,633 - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021
Levobřežní silnice, OHO – DSP + DPS
podlimitní Zadáno 03.08.2021 19.08.2021 10:00
„Jez Ráj na Olši km 25,640“ - DSP, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 09.07.2021 10:00
Připojení do infrastruktury CESNET a poskytování internetového připojení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 23.06.2021 09:00
Stupeň Riviera, Ostravice km 25,115
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro účely realizace stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ stavba č. 4074
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 26.04.2021 10:00
Pasportizace a monitoring studní, Opatření na horní Opavě, stavba č.5880
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 23.03.2021 09:00
Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. kategorie v letech 2021-2024
nadlimitní Zadáno 13.11.2020 20.11.2020 11:00
Výkon TBD na vybraných vodních dílech II. kategorie v letech 2021-2024
podlimitní Zadáno 13.10.2020 11.11.2020 10:00
Modernizace MVE VD Šance
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020
VD Morávka - převedení extrémních povodní, stavba č. 4074
nadlimitní Zadáno 21.09.2020 25.11.2020 11:00
SYSTÉM ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK
nadlimitní Zadáno 17.08.2020 19.10.2020 10:00
Nádrž Stěbořice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020
Modernizace mVE VD Šance, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››