Veřejná zakázka: Revitalizace toku Opusta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17203
Systémové číslo: P22V00000827
Evidenční číslo zadavatele: 1485
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.08.2022
Nabídku podat do: 13.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace toku Opusta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace toku Opusty - úprava toku a její nivy do přírodě blízkého stavu. Bude prováděno modelování nového koryta vč. zřízení průtočných i neprůtočných tůní a zásyp původního koryta. Osazení stabilizačních pasů, provedení brodu a balvanitého skluzu pro napojení na niveletu dna na začátku úpravy. Vegetační úpravy a zřízení biotechnických objektů. Úprava odvodňovací soustavy.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy