Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
podlimitní Zadáno 13.09.2019 14.10.2019 13:00
VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu, st. č. 4190
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 13.09.2019 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 28.08.2019 24.09.2019 13:00
02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO
podlimitní Zadáno 23.08.2019 11.12.2019 10:00
Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 - 4,744, stavba č. 5Z08
podlimitní Zadáno 31.07.2019 29.08.2019 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
nadlimitní Hodnocení 31.05.2019 02.07.2019 10:00
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
podlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 10:00
Provedení auditu v letech 2019 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:00
VD Šance, oprava kuželového uzávěru DN 1000 ve strojovně
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 30.05.2019 10:00
Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
podlimitní Zadáno 27.02.2019 20.03.2019 10:00
Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO
podlimitní Zadáno 22.02.2019 14.05.2019 09:00
VT Olešná, Místek, km 9,540 - rozdělovací objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 25.02.2019 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na rok 2019 (2. opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 11.02.2019 12:00
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881
podlimitní Zadáno 09.01.2019 28.03.2019 09:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
podlimitní Zadáno 04.01.2019 22.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››