Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení auditu v letech 2019 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:00
VD Šance, oprava kuželového uzávěru DN 1000 ve strojovně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 30.05.2019 10:00
Stavební úpravy pro změnu využití prostoru v PZ Kunčičky - nové sociální zázemí pro muže, st. č. 4294
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 10.05.2019 09:00
VT Ondřejnice, Stará Ves, km 2,300-6,500, kosení travních porostů (2x), stavba č. 3655
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 10.05.2019 09:00
Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
podlimitní Zadáno 27.02.2019 20.03.2019 10:00
Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO
podlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 14.05.2019 09:00
VT Olešná, Místek, km 9,540 - rozdělovací objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 25.02.2019 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na rok 2019 (2. opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 11.02.2019 12:00
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881
podlimitní Zadáno 09.01.2019 28.03.2019 09:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
podlimitní Zadáno 04.01.2019 22.03.2019 09:00
Odstranění stavby bytového domu čp. 176 v Jeseníku nad Odrou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2018
VD Sl.Harta - výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým a dosadba nových stromků
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2018
VD Slezská Harta - servis a údržba vysokonapěťového frekvenčního měniče na MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Dodání programů a pořadů pro informační centrum VD Šance
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Technické plyny na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››