Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stabilizace pravého břehu VT Olše
podlimitní Zadáno 30.04.2018 06.06.2018 13:00
VD Šance - interiérové vybavení provozní budovy (opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 31.05.2018 11:00
Kletenský potok km 2,590 - 3,635 (č.st.4237)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018
Poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018
Heřmanický potok - Svobodné Heřmanice km 3,200 - 5,500, stavba č.4751
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 11.04.2018 09:00
VT Lichnovský potok km 0,470 - 5,630, kácení (č.st.5505)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 30.01.2018 09:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 05.12.2017 10:00
Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500, DSP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017
VD Slezská Harta - oprava armatur na nátoku k MVE (č.st. 4114)
podlimitní Zadáno 26.10.2017
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
podlimitní Zadáno 13.10.2017 15.11.2017 09:00
VD Slezská Harta - úprava fázování asynchronního generátoru, č.st. 4056
podlimitní Zadáno 08.09.2017
Zemní práce pro archeologický výzkum během realizace stavby "Suchá nádrž Loděnice"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2017
02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO
podlimitní Zadáno 03.08.2017 04.09.2017 13:00
Stravování zaměstnanců správy podniku 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017
VD Žermanice - MVE, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››