Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání dokumentárního programu Rekonstrukce VD Morávka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 12.06.2020 09:00
Dodávka systému Sophos Central Intercept X Advanced with EDR for Endpoints + Central Intercept X Advanced for Server with EDR - 3 roky Subscription licence. Ochrana proti ransomware, exploitům a pokročilému malware.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 19.06.2020 10:00
VD Baška, převedení extrémních povodní
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020
Dokumentace pro společné povolení pro akci Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, SO08 Zavázení hráze do železničního náspu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020
Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO
podlimitní Zadáno 30.03.2020 07.05.2020 10:00
VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331
podlimitní Zadáno 18.03.2020 21.04.2020 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 18.03.2020 11:00
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2020-2024
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 11.05.2020 10:00
Revitalizace Rychtářského potoka, km 1,100-5,200, k.ú. Budišov nad Budišovkou-I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 12.03.2020 10:00
LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930
podlimitní Zadáno 18.02.2020 10.03.2020 10:00
Podolský potok - Rýmařov km 6,096 - 6,215
podlimitní Zadáno 06.02.2020 27.02.2020 10:00
VT Ondřejnice, Fryčovice, km 9,750 oprava spádového stupně s rybochodem SO 01, stavba č.4188 a odstranění rybochodu (bourací práce) SO 02
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 10.02.2020 09:00
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
podlimitní Zadáno 20.12.2019 18.02.2020 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021 (opakované vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2019 23.12.2019 09:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2019 10.12.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››