Veřejná zakázka: Odra, Košatka, Jistebník n.O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18850
Systémové číslo: P24V00000055
Evidenční číslo zadavatele: 1578
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012649
Datum zahájení: 22.03.2024
Nabídku podat do: 26.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odra, Košatka, Jistebník n.O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, Specifický cíl 1.6, Opatření „Příroda - 1.6.2 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy“, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021 – 2027.

Hlavním předmětem stavby je migrační zprůchodnění stávajících spádových objektů na Odře v km 31,3 a 32,4 pomocí balvanitých skluzů v podélném sklonu 1:25. Bližší podmínky jsou uvedeny v Přílohách č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy