Veřejná zakázka: 02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, DSpoP +DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19189
Systémové číslo: P24V00000394
Evidenční číslo zadavatele: 1599
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-022991
Datum zahájení: 20.05.2024
Nabídku podat do: 24.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, DSpoP +DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování a projednání projektových dokumentací pro potřeby vydání povolení stavby (dále jen „DPoS“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a provádění autorského dozoru pro akci 02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DPoS a DPS budou zpracovány s využitím metody BIM (Building Information Management).

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Technických specifikacích (příloha č. 1), Termínové a cenové specifikaci (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 - dále také „Smlouva“).

Předmět veřejné zakázky bude financován prostřednictvím dotačního programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V.“ jehož správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu „Podpora prevence před povodněmi“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy