Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071 – 4,459, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725) - projektová dokumentace DSP s náležitostmi pro provádění stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2022 07.02.2022 12:00
Provedení auditu v letech 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 03.12.2021 09:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na roky 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS – II.
nadlimitní Zadáno 02.11.2021 03.12.2021 10:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období let 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2021 02.11.2021 10:00
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000 - 3,633 - 2.Etapa, km 1,881 - 3,633 - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021
VT Ostravice, Lískovec, 18,645 - 21,605, výstavba spádových stupňů
podlimitní Zadáno 07.10.2021 16.11.2021 10:00
Bělá - Domašov km 25,500 - 27,800, odstranění PŠ 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021
Levobřežní silnice, OHO – DSP + DPS
podlimitní Zadáno 03.08.2021 19.08.2021 10:00
„Jez Ráj na Olši km 25,640“ - DSP, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 09.07.2021 10:00
Připojení do infrastruktury CESNET a poskytování internetového připojení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 23.06.2021 09:00
Stupeň Riviera, Ostravice km 25,115
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro účely realizace stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ stavba č. 4074
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 26.04.2021 10:00
Pasportizace a monitoring studní, Opatření na horní Opavě, stavba č.5880
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 23.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››