Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)
podlimitní Zadáno 22.11.2019 12.12.2019 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 06.01.2020 10:00
Vypracování zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodání systému spisové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 15.10.2019 13:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
podlimitní Zadáno 13.09.2019 14.10.2019 13:00
Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa
podlimitní Zadáno 28.08.2019 24.09.2019 13:00
02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO
podlimitní Zadáno 23.08.2019 11.12.2019 10:00
Následná péče o vysázené porosty, OHO, část SO03 Veg.úpravy 5758
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019
Provedení auditu v letech 2019 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:00
Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
podlimitní Zadáno 27.02.2019 20.03.2019 10:00
Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO
podlimitní Zadáno 22.02.2019 14.05.2019 09:00
Úprava Luhy, Jeseník nad Odrou, km 0,000 - 2,850
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019
VD Slezská Harta - servis a údržba vysokonapěťového frekvenčního měniče na MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Laboratorní informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018
Jez Vítkovice - MVE, DUR, DSP, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2018
Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
nadlimitní Zadáno 13.07.2018 22.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››