Veřejná zakázka: Bělá – Domašov km 25,500 – 27,800, odstranění PŠ 2021 (č.st.3841)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18811
Systémové číslo: P24V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 1574
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-004030
Datum zahájení: 22.01.2024
Nabídku podat do: 20.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bělá – Domašov km 25,500 – 27,800, odstranění PŠ 2021 (č.st.3841)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o odstranění povodňových škod z roku 2021 na stávajícím opevnění daného úseku.

Předmětem veřejné zakázky je protipovodňová ochrana zástavby obce Bělá pod Pradědem proti více než 20-leté povodni při dostatečném zajištění stability koryta vodního toku proti účinkům proudící vody v korytě tak, aby ani při zvýšených průtocích nedošlo ke zničení navržené úpravy a dále zmírnění podélného sklonu dna z důvodu vytvoření stabilního sklonu nivelety toku pomocí příčných objektů.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 56 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy