Veřejná zakázka: Osobní ochranné pracovní prostředky na období let 2024-2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18658
Systémové číslo: P23V00001002
Evidenční číslo zadavatele: 1565
Datum zahájení: 14.11.2023
Nabídku podat do: 27.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní ochranné pracovní prostředky na období let 2024-2025
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „zboží“) včetně nákladů na dodání do míst plnění zadavatele. Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v Příloze č. 1 – Seznam OOPP.

V Příloze č. 1 je uvedena předpokládaná spotřeba zboží za 2 roky. Skutečný objem odebraného zboží se bude odvíjet od skutečné potřeby zadavatele.

VZORKY
Zadavatel požaduje po účastnících předložení vzorků za účelem posouzení splnění specifikace uvedené zadavatelem v Příloze č. 1 ZD. Předložený vzorek musí odpovídat zboží, které dodavatel bude poskytovat po celou dobu plnění Rámcové smlouvy. Bližší informace jsou uvedeny v odst. 8.5. zadávací dokumentace.

CPV kódy:
- 18100000-0 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
- 18830000-6 Ochranná obuv
- 18444100-4 Bezpečnostní pokrývky hlavy
- 35113400-3 Ochranné a bezpečnostní oděvy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek
 • Opava
 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy