Veřejná zakázka: Dodávka Flowmon produktů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18689
Systémové číslo: P23V00001033
Evidenční číslo zadavatele: 1569
Datum zahájení: 08.11.2023
Nabídku podat do: 16.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka Flowmon produktů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Flowmon Collector, Flowmon Probe, Flowmon ADS (blíže viz Příloha č. 1).
Zadavatel požaduje dodat předmět zakázky nejpozději do 22.12.2023

CPV kód: 48730000-4 Balík programů pro zabezpečení

Informace zadavatele:
1. Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění. V případě shodnosti celkových cen bude pro zadavatele rozhodné, která nabídka byla doručena prostřednictvím E-ZAK v dřívějším termínu a čase.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to i bez udání důvodu.
3. Nabídka dodavatele bude obsahovat min. cenovou nabídku vyplněnou v Příloze č. 1.
4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
5. Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky