Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
podlimitní Zadáno 08.04.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Projektová dokumentace Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150, st.č.5640
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
VD Slezská Harta - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732
podlimitní Hodnocení 01.07.2019 18.07.2019 10:00
Osobní automobily - manažerská vozidla 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2019 01.07.2019 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
nadlimitní Hodnocení 31.05.2019 02.07.2019 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou
nadlimitní Vyhodnoceno 31.05.2019 02.07.2019 10:00
Vidnávka - Vidnava,V.Kraš,Hukovice,ř.km.1,100 - 7,250 - kosení (č.st.4176)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
podlimitní Hodnocení 22.05.2019 24.06.2019 10:00
Průtokový analyzátor 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 27.05.2019 10:00
Nákladní automobily – Pick-up 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 21.05.2019 10:00
Provedení auditu v letech 2019 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:00
VD Šance, oprava kuželového uzávěru DN 1000 ve strojovně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 30.05.2019 10:00
Stavební úpravy pro změnu využití prostoru v PZ Kunčičky - nové sociální zázemí pro muže, st. č. 4294
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 10.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››