Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
podlimitní Zadáno
02.050 Opatření v úseku Zátor- Brantice, OHO, projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 13.05.2024 10:00
VT Bohumínská stružka, Nový Bohumín, km 0,000-4,200, kosení (2x)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2024 17.04.2024 09:00
VT Ondřejnice, Stará Ves, km 2,300-6,500, kosení travních porostů (2x)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2024 17.04.2024 09:00
DVT 10213793 – Hlinka km 3,010 – 3,106 (č. stavby 5110)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 10.04.2024 09:00
Odra, Košatka, Jistebník n.O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2024 26.04.2024 10:00
VT Lutyňka, km 0,810-9,100, údržba travnatých porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 08.04.2024 09:00
VT Dětmarovická Mlýnka, km 0,210-4,990, údržba travnatých porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 03.04.2024 09:00
VT Ondřejnice, Rychaltice, km 15,110-15,525, oprava LB nátrže
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 08.04.2024 09:30
VT Ostravice, Staré Město, km 25,300-25,600, oprava PB opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 28.03.2024 09:00
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2024-2028
nadlimitní Hodnocení 01.03.2024 03.04.2024 10:15
Traktory 2024
nadlimitní Zadávání 28.02.2024
1. část: 1 ks kolový traktor s výkonem min. 140 kW pro VHP Skotnice
nadlimitní Hodnocení 28.02.2024 11.04.2024 10:00
2. část: 1 ks kolový traktor s lesnickou nástavbou s výkonem min. 100 kW pro závod Opava
nadlimitní Hodnocení 28.02.2024 11.04.2024 10:00
Zlatý potok – Zlaté Hory km 1,480 – 2,100, těžení nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 13.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››