Veřejná zakázka: Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000051
Id předchozího profilu ve VVZ: 60064107

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3033
Systémové číslo: P15V00000177
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky