Profil zadavatele: Povodí Odry, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inženýrská a projektová činnost – příprava realizace stavby „02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015
Projektová dokumentace Revitalizace Ondřejnice km 0,000-2,500, stavba č. 4694
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2015
Opatření v prostoru jezu Kunov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015
Odra, Studénka zprůchodnění jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2015
Pojištění vozidel, odpovědnosti za újmu a odpovědnosti za újmu z provozu plavidel
nadlimitní Zadáno 23.04.2015 15.06.2015 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6