Veřejná zakázka: Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. kategorie v letech 2021-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14636
Systémové číslo: P20V00001084
Evidenční číslo zadavatele: 1315
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. kategorie v letech 2021-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu na vybraných vodních dílech I. kategorie ve správě zadavatele v období let 2021 – 2024.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
  Zadavatel zvolil pro zadání této veřejné zakázky na služby jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“). Důvodem zadavatele pro volbu jednacího řízení bez uveřejnění je ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) zákona, jelikož technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách může být vykonáván pouze odborně způsobilými osobami pověřenými k výkonu této činnosti Ministerstvem zemědělství. Držitelem pověření pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie je pouze společnost VODNÍ DÍLA - TBD, a.s.. Proto se zadavatel rozhodl použít pro zadání této veřejné zakázky JŘBU a vyzvat k předložení nabídky pouze jediného uvedeného dodavatele.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál
 • Frýdek-Místek
 • Karviná
 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky