Veřejná zakázka: Provedení auditu v letech 2022 - 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16291
Systémové číslo: P21V00001358
Evidenční číslo zadavatele: 1421
Datum zahájení: 25.11.2021
Nabídku podat do: 03.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení auditu v letech 2022 - 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení auditu účetnictví let 2022, 2023 a 2024, ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, dále pak ověření výroční zprávy objednatele za tyto roky a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (pokud bude zpracovávána) v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o auditorech a občanského zákoníku, případně dalšími platnými právními předpisy. Státní podnik je ve smyslu § 17b odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, povinen zajistit ověření účetní závěrky auditorem.
Podrobné požadavky na rozsah služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 Obchodní podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky