Veřejná zakázka: Levobřežní silnice, OHO – DSP + DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15779
Systémové číslo: P21V00000847
Evidenční číslo zadavatele: 1363
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.08.2021
Nabídku podat do: 19.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Levobřežní silnice, OHO – DSP + DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu, vyřízení stavebního povolení a dalších souvisejících činností, vč. autorského dozoru pro soubor staveb pod názvem „Levobřežní silnice, OHO“ (dále jen „předmětná stavba“), který je součástí akce „Opatření na horní Opavě“. Hlavní část záměru řeší silnici umožňující přístup k související stavbě vodního díla Nové Heřminovy ze sil. III/4583 v obci Zátor a Čaková. Silnice bude zároveň umožňovat přístup k připravované rozvojové zóně Čaková. Zpracovávané projektové dokumentace předmětné stavby budou koordinovány s projektem vodního díla Nové Heřminovy a ostatními podmiňujícími a souvisejícími stavbami.
Cílem je pak vydání stavebního povolení předmětné stavby a možnost provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Během realizace stavby pak provádění autorského dozoru.

Místem plnění je sídlo zadavatele a k.ú. Čaková a k.ú. Loučky u Zátoru.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky