Veřejná zakázka: Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS – II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16175
Systémové číslo: P21V00001242
Evidenční číslo zadavatele: 1413
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-040911
Datum zahájení: 02.11.2021
Nabídku podat do: 03.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS – II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím dotačního programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství ČR. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Vodní dílo Nové Heřminovy a stavby s ním související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information Management). Součástí veřejné zakázky bude koordinace s připravovanou přeložkou silnice I/45 (zadavatel ŘSD) v úseku vodní nádrže a vzájemná koordinace jednotlivých DSP a DPS.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Technických specifikacích (příloha č. 1), Termínové a cenové specifikaci (příloha č.2) a v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál
 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky