Veřejná zakázka: Technické plyny na období 2024 - 2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18598
Systémové číslo: P23V00000941
Evidenční číslo zadavatele: 1563
Datum zahájení: 20.10.2023
Nabídku podat do: 31.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technické plyny na období 2024 - 2025
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na dodávku technických plynů a pronájem tlakových lahví (zásobníků) a poskytnutí dalších služeb a činností souvisejících s dodáním technických plynů. Předmět zakázky je podrobně vymezen v Příloze č. 1 – Seznam technických plynů.
V Příloze č. 1 je uvedena předpokládaná spotřeba technických plynů na období dvou let. Skutečný objem odebraných technických plynů se bude odvíjet od skutečných potřeb zadavatele.

Požadovaná dokumentace k dodávkám technických plynů: dodací listy, technická specifikace produktů, atesty, doklady o originalitě dodávaných produktů, osvědčení o jakosti s uvedením doby výroby a exspirace, bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006, povolení, revizní zprávy a další doklady požadované příslušnými právními předpisy pro řádné předání předmětu veřejné zakázky. Doklady budou předloženy v českém jazyce.
Součástí plnění veřejné zakázky je také:
 doprava do místa plnění, manipulace se zbožím v místě plnění, svoz prázdných lahví;
 poplatky související s dopravou a dodáním zboží;
 přečerpání technických plynů do zásobníků;
 předání požadovaných dokladů a dokumentace;
 proškolení pracovníků zadavatele o řádném a bezpečném používání dodávaného zboží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek
 • Opava
 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky