Veřejná zakázka: 02.050 Opatření v úseku Zátor- Brantice, OHO, projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18609
Systémové číslo: P23V00000952
Evidenční číslo zadavatele: 1553
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014672
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 13.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 02.050 Opatření v úseku Zátor- Brantice, OHO, projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování a projednání projektových dokumentací pro potřeby vydání povolení stavby (dále jen „DPoS“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a provádění autorského dozoru pro akci Opatření v úseku Zátor-Brantice, OHO, 02.050, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DPoS a DPS budou zpracovány s využitím metody BIM (Building Information Management).

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Technických specifikacích (příloha č. 1), Termínové a cenové specifikaci (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 „dále jen „Smlouva“).

Financování předmětu podpory je v souladu s vládním usnesením č. 406/2022 v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky respektovat obecná i závazná Pravidla dotačních programů MŽP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy