Veřejná zakázka: Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17138
Systémové číslo: P22V00000762
Evidenční číslo zadavatele: 1481
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-037013
Datum zahájení: 15.09.2022
Nabídku podat do: 17.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040 dílčí stavba 02.030 Opatření pod přehradní hrází, OHO a dílčí stavby 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO a stavby s nimi související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information Management). Součástí veřejné zakázky bude koordinace s připravovanou přeložkou silnice I/45 (zadavatel ŘSD) a s přípravou stavby vodního díla Nové Heřminovy a s dalšími projektovými dokumentacemi uvedenými v příloze č. 1. Technické specifikace.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Technických specifikacích (příloha č. 1), Termínové a cenové specifikaci (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).

Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu „Podpora prevence před povodněmi“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky