Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
A: Běžné OOPP
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Prokazování kvalifikace 03.06.2021 25.06.2021 10:00
B: OOPP pro práci v lese
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Prokazování kvalifikace 03.06.2021 25.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016