Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř. km 5,918 - 6,560
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opevnění břehových svahů formou rovnaniny z lomového kamene o min. hmotnosti 500 kg opřené o rovnanou patku hmotnosti 1 - 1,5 t. Rovnanina bude provedena v pěti úsecích o celkové délce úprav cca 478 m. V rámci objektu SO 05 bude obnovena původní opěrná zídka držící svah, o kterou bude opřena horní hrana rovnaniny. Celková výměra rovnanin je cca 2 664 m2. Součástí stavby je i provedení náhradní výsadby.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 29.02.2024 10:00
Datum zahájení: 02.02.2024 13:03
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: