Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ICT Energo, s.r.o.
IČO: 29268826
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 2 699 115,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 265 929,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.03.2024