Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Orlice, Hradec Králové, Slezská plovárna, odstranění ekologické zátěže, ř. km 2,700 - 2,800
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Realizace průzkumných prací a zpracování analýzy rizik. Cílem průzkumných prací je provést detailní průzkum řešené lokality a aktualizovat a doplnit dosud získané informace o charakteru a vývoji znečištění. Výstupem bude zpracování rizikové analýzy.
Další specifikace – viz Smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 03. 04. 2024 od 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v Hradci Králové v ulici Na Mlejnku u křižovatky viz https://mapy.cz/s/mucavulena
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.04.2024 09:00
Datum zahájení: 26.03.2024 14:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: