Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ, tedy sdílených aplikačních komponent ÚEPaV (dále jen „Úplné elektronické podání a vyřízení), související infrastruktury a dále implementace, zajištění provozu a rozvoje nových či existujících digitálních služeb ÚKZÚZ. Digitalizační platforma představuje v prostředí ÚKZÚZ množinu aplikačních a infrastrukturních komponent, které jsou opakovaně využitelné pro efektivní výstavbu digitálních služeb. Jednotlivé komponenty tvořící digitalizační platformu jsou zpřístupněny ve formě docker images, zdrojových kódů, dalších artefaktů a související dokumentace dalším organizacím v resortu Ministerstva zemědělství (MZe) s cílem maximalizovat přepoužití existujících funkcionalit a tím i efektivitu výstavby nových digitálních služeb. Specifikace komponent, tvořících digitalizační platformu ÚKZÚZ včetně využitých technologií a licencí je uvedena v příloze č. 6 .
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: JUDr. Eva Czerná, tel: 777 939 828, mail: eva.czerna@ukzuz.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.05.2024 09:00
Datum zahájení: 02.04.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: