Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Husinec – rekonstrukce provozních uzávěrů spodních výpustí a oprava líce hráze
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: „VD Husinec – rekonstrukce provozních uzávěrů spodních výpustí a oprava líce hráze“. Stavební práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dokumentaci pro provádění stavby zpracované firmou AQUATIS a.s. v lednu 2016 pod č. zakázky 151281, ve stupni DPS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 19. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 19. 04. 2016