Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „DVT Losinský potok, ř.km 0,180 - 0,600, Štěnovice, oprava kamenných zdí“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: „DVT Losinský potok, ř.km 0,180-0,600, Štěnovice, oprava kamenných zdí“. Stavební práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dokumentaci pro provádění stavby zpracované Ing. Milanem Jíchou, Opavská 50, 312 00 Plzeň, v prosinci 2015 pod č. zakázky 237/2015, ve stupni DPS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt: Ing. Jitka Wernerová
221 401 446
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 20. 06. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 20. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: