Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7654010027476


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2016 čtvrtletí: 2

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Povodí Odry, státní podnik
Poštovní adresa:
Varenská 3101/49
Obec:
Ostrava
PSČ:
70200
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Povodí Odry, státní podnik, odbor obchodně kontraktační
Tel.:
+420 596657346
K rukám:
Radomír Doležel
       
E-mail (je-li k dispozici):
radomir.dolezel@pod.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2016-2020
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
527476
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2016-2020
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
10-879-16
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
1
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 08/06/2016
Do: 07/06/2020
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 28/07/2016

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2016-2020, souhrn za 2. čtvrtletí 2016
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
Datum zadání zakázky:
30/06/2016
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
2
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
218 800


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
BioMar Czech Republic, s.r.o.
IČO:
27527531
Poštovní adresa:
JUDr. Krpaty 1369
Obec:
Pardubice
 PSČ:
530 03
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------