Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,000 – 0,28756, rekonstrukce úpravy koryta
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je rekonstrukce a oprava všech konstrukcí úpravy vodního toku - levobřežního přítoku Hájevského potoka v obci Hořesedly. Jedná se o kompletní rekonstrukci opěrných zdí obložených kamenem a opravu opevněného dna.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt: Jitka Wernerová
jitka.wernerova@pvl.cz
+420 221401446
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 17. 08. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 21. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: