Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nežárka, ř.km 8,844 - rekonstrukce jezu Hamr
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o kompletní rekonstrukci pevného betonového jezu o jednom poli délky 18,5 m a výstavbu nové vodácké propusti a rybího přechodu. Předmětem díla bude zejména: provedení zemních dočasných jímek pro realizaci stavby ve dvou etapách, odbourání původního jezu, provedení štětovnicových těsnících stěn, výstavba nového betonového tělesa jezu s odtrhovou hranou z tvarových kamenů, výstavba rybího přechodu, výstavba propusti pro vodáky, výstavba schodišť pro vodáky a opevnění břehů kamenným záhozem. Práce budou prováděny bez možnosti vypuštění jezové zdrže.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt: Markéta Kletečková
marketa.kleteckova@pvl.cz
+420 221401968
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 03. 10. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 08. 09. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: