Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DVT Únětický potok - rekonstrukce koryta toku v ř. km 9,276 - 12,398
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem díla je zajištění bezporuchového a bezpečného provozu vodního díla. Předmětem díla je kompletní rekonstrukce břehového a dnového opevnění koryta toku včetně souvisejících prací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt: Jitka Wernerová
jitka.wernerova@pvl.cz
+420 221401446
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 07. 10. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 06. 09. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: