Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Doplnění sítě automatických měřících stanic
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na "Doplnění sítě automatických měřících stanic" pro každý jednotlivý profil monitorovací stanice vodního toku dle investičního záměru (celkem 27 MSVT), výkon inženýrských činností potřebných pro realizaci a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci. Bližší specifikace viz investiční záměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.03.2018 10:00
Datum zahájení: 23.02.2018 14:29