Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna střešní krytiny - hřebenáče
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je oprava střechy porodnice, stáje klisen, porodny a objektu sýpky, části letních stájí a stáje plemenných hřebců nacházejících se na pozemcích parc. čísla st. 162, st. 192, st. 193 (pouze budova č. p. 170) a st. 194 (pouze budova č. p. 171), vše v obci Slatiňany.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz) nebo v listinné podobě na adresu Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Kontakt: Lenka Suchánková
e-mail: suchankova.l@nhkladruby.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.05.2018 09:00
Datum zahájení: 25.04.2018 09:53