Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DVT Počepický potok IDVT 10257129, ř.km 0,0 - 8,7; k.ú.Nechvalice - obnova břehového porostu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Odstranění a obnova vegetace kolem Počepického potoka v k.ú. Nechvalice, Skuhrov u Počepic, Počepice, Pořešice, Mezihoří u Týnčan a Vletice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Smíchov, 150 21 Praha 5
Kontakt: martina.vitousova@pvl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.09.2018 10:00
Datum zahájení: 14.09.2018 14:40