Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provozní zázemí pro PS Lužnice - Veselí nad Lužnicí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: „Provozní zázemí pro PS Lužnice - Veselí nad Lužnicí“. Stavební práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dokumentaci pro provádění stavby „Provozní zázemí pro PS Lužnice - Veselí nad Lužnicí“ zpracované firmou Atelier MALEC s.r.o. v červnu 2015 pod číslem zakázky 7-S 06/15-PP ve stupni DPS.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 8, 150 24, Praha 5
Kontakt: veronika.volfova@pvl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast: 24. 09. 2015 13:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 24. 09. 2015 13:00
Počátek běhu lhůt: 28. 08. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: