Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup nových licencí produktů Oracle včetně zajištění jejich podpory do 31. 12. 2020, migrace stávajících licencí Oracle DB Standard na nové licence Oracle DB Enterprise Edition včetně zajištění jejich podpory do 31. 12. 2020. Dále pak zajištění (prodloužení) podpory stávajících licencí produktů Oracle do 31. 12. 2020. Podpora zahrnuje zejména upgrade, update, stahování bezpečnostních záplat z portálu výrobce, možnost řešení z problémů vzniklých při provozu buď přímo prostřednictvím portálu výrobce, nebo prostřednictvím poskytovatele služeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.11.2018 13:00
Datum zahájení: 08.10.2018 14:20