Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojištění movitého a nemovitého majetku
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví státu, se kterým má zadavatel příslušnost hospodařit, a to v následujícím rozsahu:
• živelné pojištění
• pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
• pojištění pro případ vandalismu
• pojištění elektronických rizik
• pojištění strojních rizik
• pojištění přepravy a výstavy

Podrobná specifikace požadovaných služeb je vymezena ve Výzvě k podání nabídky a její příloze č. 1 - Pojistný program.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Kontakt: Ing. Vladimír Prchlík
tel.: 222 000 123 / 724 251 626
e-mail: prchlik.vladimir@uzei.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.11.2018 10:00
Datum zahájení: 07.11.2018 10:00