Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a montáž mačkací linky obilovin
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka a montáž mačkací linky ovsa a ječmene a zásobních sil do areálu hospodářského dvora Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Záměrem zadavatele je vybudovat novou mačkací linku ovsa a ječmene. Mačkací linka bude namontována v nové hale, jejíž výstavba byla zahájena 29. 10. 2018. Součástí stavby nové haly bude i stavební příprava na mačkací linku a zásobní sila. Před dokončením stavební přípravy tak bude nutná součinnost dodavatele této veřejné zakázky a zhotovitele stavby tak, aby dodávka plynule navázala na stavební část.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Lenka Suchánková
e-mail: suchankova.l@nhkladruby.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 25.01.2019 09:00
Datum zahájení: 04.12.2018 12:27