Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: České Radiokomunikace a.s.
IČO: 24738875
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 9 575 746,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 11 586 652,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 25.02.2019