Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DVT Úlický potok, ř.km 4,6-5,2, Úlice, oprava dlažeb a zdí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je zajištění stability úpravy toku - vodního díla, a to pracemi spočívajícími v opravě poškozených částí liniové úpravy, dlažeb a zdí z lomového kamene a odstranění sedimentů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.04.2019 10:00
Datum zahájení: 18.03.2019 12:00